ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 07.08.2017 г. се свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „МК Спортна Академия“ гр. Пловдив със следния дневен ред:

  1. Вземане на решение по т.16, ал.1 от устава на Сдружение с нестопанска цел „МК Спортна Академия“ гр. Пловдив за членуване на сдружението в Българската Федерация по Фехтовка.

Поканват се членовете на Сдружението на 07.08.2017 г. от 9 часа на адрес гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №133.

About the Author

By mihail / Administrator on юли 07, 2017