ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Днес 19.03.2024г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ клуб по Фехтовка”, кани всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се състои на 20.03.2024г., в седалището и адреса на сдружението: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе “ № 133 от 11 часа или по Зоом по […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Днес 17.05.2022г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ клуб по Фехтовка”, , кани всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се състои на 18.05.2022г., в седалището и адреса на сдружението: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе “ № 133 от 11 часа или по Зоом […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Днес 10.07.2021г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ”, вписано в Агенция по вписвания с ЕИК 205253123, кани всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се състои на 12.08.2021г., в седалището и адреса на сдружението: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе “ № 133 […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ ФЕХТОВКА”  – гр. Пловдив Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ ФЕХТОВКА”  – гр. Пловдив,  ЕИК 205252904, кани всички членове на Сдружението на Общо събрание, което ще се проведе на 30.12.2019 г. в седалището […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 07.08.2017 г. се свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „МК Спортна Академия“ гр. Пловдив със следния дневен ред: Вземане на решение по т.16, ал.1 от устава на Сдружение с нестопанска цел „МК Спортна Академия“ гр. Пловдив за членуване на сдружението в Българската Федерация по Фехтовка. Поканват се членовете на Сдружението на 07.08.2017 […]