ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА „СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ ФЕХТОВКА”  – гр. Пловдив Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ ФЕХТОВКА”  – гр. Пловдив,  ЕИК 205252904, кани всички членове на Сдружението на Общо събрание, което ще се проведе на 30.12.2019 г. в седалището […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 07.08.2017 г. се свиква Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „МК Спортна Академия“ гр. Пловдив със следния дневен ред: Вземане на решение по т.16, ал.1 от устава на Сдружение с нестопанска цел „МК Спортна Академия“ гр. Пловдив за членуване на сдружението в Българската Федерация по Фехтовка. Поканват се членовете на Сдружението на 07.08.2017 […]