ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Днес 17.05.2022г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „МК СПОРТНА АКАДЕМИЯ клуб по Фехтовка”, , кани всички членове на сдружението на Общо събрание, което ще се състои на 18.05.2022г., в седалището и адреса на сдружението: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе “ № 133 от 11 часа или по Зоом по същото време.

About the Author

By mihail / Administrator on май 17, 2022